Več o skuterju: KLIK

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNEM

ŽREBANJU

AS DOMŽALE MOTO CENTER d.o.o.

 1. ORGANIZATOR NAGRADNEGA ŽREBANJA

Ta pravila določajo potek nagradnega žrebanja »skuter MOTOWELL ELENOR LIMITED EDITION« (v nadaljevanju: nagradna igra) in pogoje za sodelovanje v nagradni igri, ki jo prireja AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3a, 1236 Trzin (v nadaljevanju: AS Domžale). AS Domžale, kot organizator nagradne igre, se zavezuje k pravilni izvedbi nagradne igre.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se začne dne 01.09.2017 ter se zaključi z dnem 31.03.2018.

 1. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Osebe, ki so povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre in njihovi družinski člani ne smejo sodelovati v nagradni igri in niso upravičeni do nagrad.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se v času trajanja nagradne igre, opredeljene v teh pravilih, veljavno prijavijo k nagradni igri in s podpisom potrjujejo seznanjenost in strinjanje s pravili in pogoji nagradne igre, objavljenimi na spletni strani: https://www.astehnicni.si.

Prijava k nagradni igri je veljavna pod naslednjimi pogoji:

 • Sodelujoči mora v celoti izpolniti nagradni kupon.
 • Nagradni kupon mora biti popoln (vsebovati vse zahtevane podatke) in pravočasna oddan.
 • Za sodelovanje v nagradni igri, je potrebno opraviti tehnični pregled, skleniti zavarovanje ali registracijo v sprejemni pisarni tehničnih pregledov AS Domžale Moto center d.o.o., Blatnica 3a, 1236 Trzin.

 

 1. NAGRADE

Nagrade v tej nagradni igri so naslednje:

 1. nagrada: 1 x skuter » MOTOWELL ELENOR LIMITED EDITION »

Nagrada ni prenosljiva in jih ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo blago.

 

 1. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec bo izžreban 02.04.2018 njegovo ime, poštni naslov in izžrebana nagrada bo od datuma žrebanja do 02.06.2018 objavljena na spletni strani https://www.astehnicni.si

Nagrajenec bo o prejeti nagradi obveščen po elektronski pošti.

Za nagrado jamči organizator te nagradne igre. Rok za prevzem nagrade je do 02.07.2018.

Posameznik je lahko izžreban le enkrat.

Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se njegovo ime in priimek, poštni naslov ter prejeta nagrada javno objavijo.

Ob izročitvi nagrade se je nagrajenec dolžan izkazati z osebnim dokumentom, ki se mora ujemati s podatki o nagrajencu kot so navedeni v zapisniku o žrebanju (seznam izžrebancev). V primeru, da se podatki ne ujemajo, nagrajenec ni upravičen do prevzema nagrade in se nagrada ne podeli.

Pri podelitvi prve nagrade mora nagrajenec organizatorju nagradne igre sporočiti svojo davčno številko. Davčno številko organizator potrebuje zaradi obračuna akontacije dohodnine v skladu z določili Zakona o dohodnini.

 

 1. ŽREBANJE NAGRAD

Žrebanje nagrad opravi in nadzoruje tričlanska komisija, ki jo imenuje AS Domžale. Komisijo sestavljajo vodja komisije in dva člana. Žrebanje se izvede po naključju ročne izbire iz bobna v katerih so nagradni kuponi sodelujočih v nagradni igri, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se vpiše:

 • datum in kraj žrebanja,
 • prisotne osebe (člani komisije),
 • rezultate žrebanja: (i) nagrado, (ii) ime in priimek ter točen naslov nagrajenca in
 • vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.

Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju nagradne igre.

Žrebanje ni javno. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom žrebanja nagrad.

Žrebanje se zaključi, ko so izžrebani vsi nagrajenci. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

 1. NEPODELITEV NAGRAD

AS Domžale  si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v naslednjih primerih:

 • če se pojavi dvom v istovetnost podatkov nagrajenca ali
 • če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali
 • če se tudi po obvestilu nagrajencem ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na pravila organizatorja nagradne igre.

 

 1. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pošiljanje osebnih podatkov sodelujočih v tej nagradni igri je prostovoljno.

Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da organizator nagradne igre uporablja navedene osebne podatke za potrebe nagradne igre.  AS Domžale se obvezuje, da bo spoštovala in varovala zasebnost sodelujočih v nagradni igri ter bo vse posredovane podatke obravnavala in obdelovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Ko bo namen nagradne igre dosežen se bodo vaši podatki izbrisali.

 

 1. REŠEVANJE SPOROV

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi s to nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Domžalah.

 

V Trzinu, dne 01.09.2017                                                     AS Domžale Moto center d.o.o.

36 replies

Trackbacks & Pingbacks

 1. gay chat app pravi:

  gay chat rooms for free without registration https://gaychatcams.net/

 2. gay dating “professional bodybuilders” https://gayedating.com/

Comments are closed.